Mobile data services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset
Mcode
Tik-109
Degree programme
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
Tämä diplomityö ennustaa millaiset Wireless Application Protocol:aan (WAP) perustuvat matkapuhelimien lisäarvopalvelut ovat elinkelpoisia ja koska. Tämä tieto on hyödyllistä erityisesti sisällöntuottajille ja matkapuhelinoperaattoreille, jotka aikovat toteuttaa WAP-palveluita. Tieto on kerätty useista lähteistä, sisältäen markkinatutkimusraportteja, teknisten aikakauslehtien artikkeleita, konferenssiesitelmiä ja WAP:n kehittäjien kirjoituksia. Ensin esitellään työn loppuosan ymmärtämiselle tärkeiden tekniikoiden perusteet. Tämä sisältää johdatuksen GSM:ään, Internet-tekniikoiden oleelliset osat ja lopulta Wireless Application Protocol:n. Sitten käsitellään tulevaisuuden trendejä useilta tekniikan alueilta sekä joiltakin epäteknisiltä alueilta. Tekniikan kehitystä käsittelevä osa esittelee ja arvioi siirtonopeuden, päätelaitteiden ja WAP:in kehitystä. Epätekninen osa tutkii markkinoiden kasvua, hinnoittelua ja käyttäjien tarpeita. Lopuksi kaikki tieto kerätään yhteen WAP-palveluiden kehitysennusteeksi. Lähivuosien aikana GSM:n siirtonopeuden kehitys mahdollistaa saman tapaisia palveluita kuin Internetissä on nykyään. Kun UMTS, GSM:n seuraaja, lopulta tulee saataville, jopa multimedia on mahdollista. Alussa näytön tarkkuus on ongelma, koska yhä enemmän tietoa täytyy näyttää matkapuhelimen pienellä näytöllä. Muutamassa vuodessa "suurennuslasilla" varustetut mikronäytöt saattavat ratkaista tämän ongelman. Tulevaisuudessa WAP saattaa yhdistyä vastaavien Internet-standardien kanssa. Esimerkiksi Wireless Markup Language:n (WML) ja XHTML:n yhdistymisestä keskustellaan. Vuoteen 2001 asti useimpien käytössä olevien puhelimien näyttötarkkuus tulee olemaan alle 240x320 kuvapistettä (todennäköisimmin alle 100x100). Suurempaa näyttötarkkuutta vaativat sovellukset saattavat olla perusteltuja vuonna 2002. Vuosina 1999 ja 2000 siirtonopeudet tulevat käytännössä olemaan 14.4 kbps and vuonna 2001 yhä korkeintaan 64 kbps. Näyttää siis järkevältä aloittaa yksinkertaisilla valikkopohjaisilla tieto- ja viihdepalveluilla. Tapahtumapohjaiset palvelut kuten pankkipalvelut tulevat mahdollisiksi jossain vaiheessa vuonna 2000, kun päästä-päähän -tietoturvaratkaisut tulevat saataville WAP:iin. Grafiikka ja yksinkertainen multimedia saattavat olla käyttökelpoisia vuonna 2002, jos hinnoittelu sallii. Koska näytöt ovat pieniä, nopeudet alhaisia ja yhteydet hintavia, palveluiden henkilökohtaistaminen on tärkeää, jotta jokaiselle käyttäjälle voidaan tarjota juuri oleellinen tieto.
Description
Supervisor
Martikainen, Olli
Thesis advisor
Rautiainen, Aapo
Keywords
lisäarvopalvelu, mobiilipalvelu, Wireless Application Protocol, älypyhelin, mikroselain, mobile service, smart phone, microbrowser
Other note
Citation