Monimuotoista integroitua asumista muistisairaille - Loppuraportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2022
Department
Arkkitehtuurin laitos
Department of Architecture
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI, 6/2022
Abstract
Monimuotoista integroitua asumista muistisairaille -projekti, MonIA, on tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on ollut etsiä integroivia, monimuotoisia ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja muistisairaille.  Aalto-yliopiston vetämän hankekonsortion yhteisenä tavoitteena on ollut monipuolistaa asumispalveluiden tarjontaa ja tukea muistisairaiden osallisuutta yhteiskunnassa. Keskeisiä ovat ratkaisut, jotka lisäävät omaehtoisen asumisen mahdollisuuksia, vähentävät tarvetta laitosasumiseen ja asukkaan muuttamista pois tutusta asuinympäristöstä toimintakyvyn heiketessä. Raportti esittelee hankeen tuloksena syntyneitä suunnittelu- ja ratkaisuehdotuksia kuntien, palvelutarjoajien, yritysten ja yksityisten ihmisten tarpeeseen.
Description
Keywords
integroitu asuminen, yhteisöllisyys, muistisairaus, arkkitehtuuri, asumispalvelut
Other note
Citation