Measuring quality in the construction process at site

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSärkilahti, Tuomas
dc.contributor.authorSalonvaara, Jarkko
dc.contributor.departmentRakennus- ja yhdyskuntatekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKankainen, Jouko
dc.date.accessioned2020-12-03T22:21:25Z
dc.date.available2020-12-03T22:21:25Z
dc.date.issued1998
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja testata rakennustyömaan valmistuslaatua mittaava menetelmä. Mittauksen yhtenä tarkoituksena oli saada palautetietoa omasta tuotantoprosessista mahdollisimman nopeasti ja estää systemaattisten virheiden toistuvuus. Tutkimuksen sekundäärinen tavoite oli hankkia pohjatietoa vaatimuksineen Skanska Oy:n tulevaa systemaattista mittausta varten. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin yleistä teollisuustuotannon laatukäsitteistöä ja -mittausta käsittelevää kirjallisuutta ja rakennusalalla vallitsevia yleisiä määräyksiä, standardeja, vaatimuksia ja ohjeita. Näistä lähteistä kerätyt menetelmäohjeet ja laatuvaatimukset koottiin yhteen ja muodostettiin rakennushankkeen aikataulutehtävien valmistuslaadun mittauskaavakkeet, joita käytetään työmaan laadunvarmistuksessa ja sisäisessä auditoinnissa. Tutkimuksen tärkein tulos on se, että laadun mittaaminen työmaalla on mahdollista ja toteutettavissa. Laadun mittaaminen on lisäksi erittäin tehokas keino päästä selville laatuvirheistä ja niiden mahdollisista syistä, koska tehtävittäin mitattuna laadunmittauksella saadaan nopeasti tietoa työmaalla tehdyistä suoritteista. Tutkimuksen tuloksena saatiin laadunmittausmenetelmä ja valituille tehtäville laadunmittauskaavakkeet. Laadunmittausprosessin vaiheet ovat:. 1) Mitattavien tehtävien valinta. 2) Mitattavien tehtävien laatuvaatimusten kerääminen. 3) Mittaus (laadunvarmistus). 4) Laatuindeksin laskeminen. 5) Toiminnan ja työmenetelmien kehittäminen. Laadunmittaus testattiin kahdella kohdetyömaalla. Tutkimuksen yksittäisinä huomioina voidaan todeta, että - työntekijöillä ei ole riittävää mielikuvaa kohdekohtaisista vaatimuksista - laadun mittaaminen on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän eri tehtävien työntekijöitä ottaa siihen osaa - laadun mittaaminen parantaa työmaan valmistuslaatua.fi
dc.format.extent65 s. + liitt.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/85967
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120444805
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordquality assuranceen
dc.subject.keywordlaadunvarmistusfi
dc.subject.keywordproduction measurementen
dc.subject.keywordmittaaminenfi
dc.subject.keywordquality measurementen
dc.subject.keywordlaadunmittausfi
dc.subject.keywordconstruction processen
dc.subject.keywordvalmistuslaatufi
dc.titleMeasuring quality in the construction process at siteen
dc.titleRakennustyömaan valmistuslaadun mittaaminenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_14331
local.aalto.idinssi13249
local.aalto.openaccessno
Files