Viestintä lisätyssä äänitodellisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
[7] + 53
Series
Abstract
Monen käyttäjän välinen asynkroninen viestintä tapahtuu tyypillisesti tekstiä käyttäen. Mobiileissa käyttötilanteissa tekstinsyöttö voi kuitenkin olla hidasta ja vaivalloista. Sekä viestien kirjoittaminen että lukeminen vaatii huomion keskittämistä laitteen näyttöön. Tässä työssä kehitettiin viestintäsovellus, jossa tekstin sijaan käytetään puhetta lyhyiden viestien jakamiseen ryhmien jäsenten välillä. Näitä viestejä voidaan kuunnella heti niiden saapuessa tai niitä voi selata ja kuunnella myöhemmin. Sovellusta on tarkoitettu käytettävän mobiilin lisätyn äänitodellisuuden alustan kanssa, mikä mahdollistaa lähes häiriintymättömän ympäristön havaitsemisen samalla kun kommunikoi ääniviestien avulla. Pieni ryhmä käyttäjiä testasi sovellusta pöytätietokoneilla ja kannettavilla tietokoneilla. Yksi isoimmista eduista tekstipohjaiseen viestintään verrattuna todettiin olevan puheen mukana välittyvä ylimääräinen tieto verrattuna samaan kirjoitettuun viestiin, puheviestinnän ollessa paljon ilmeikkäämpää. Huonoja puolia verrattuna tekstipohjaiseen viestintään olivat hankaluus selata vanhojen viestien läpi sekä vaikeus osallistua useampaan keskusteluun samaan aikaan.

Asynchronous multi-user communication is typically done using text. In the context of mobile use text input can, however, be slow and cumbersome, and attention on the display of the device is required both when writing and reading messages. A messaging application was developed to test the concept of sharing short messages between members of groups using recorded speech rather than text. These messages can be listened to as they arrive, or browsed through and listened to later. The application is intended to be used on a mobile augmented reality audio platform, allowing almost undisturbed perception of and interaction with the surrounding environment while communicating using audio messages. A small group of users tested the application on desktop and laptop computers. The users found one of the biggest advantages over text-based communication to be the additional information associated with a spoken message, being much more expressive than the same written message. Compared with text chats, the users thought it was difficult to quickly browse through old messages and confusing to participate in several discussions at the same time.
Description
Supervisor
Lokki, Tapio
Keywords
augmented reality audio, messaging, binaural recording, social media, lisätty äänitodellisuus, viestintä, binauraalinen nauhoitus, sosiaalinen media
Other note
Citation