Strategic expansion of a platform ecosystem originating in the telecommunications industry – design science research

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorGustafsson, Robin
dc.contributor.authorLappalainen, Lasse
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorLorenzin, Dennis
dc.date.accessioned2019-06-23T15:18:14Z
dc.date.available2019-06-23T15:18:14Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.description.abstractIn recent years, many established companies have been trying to implement platform business models in the hope of achieving similar success as the platform leaders such as Amazon and Apple. The platform leaders have been successful in forging platform ecosystems by attracting various participants to their platforms, such as the Amazon marketplace and Apple iOS, and have simultaneously set themselves in a lucrative position to collect rents from them. This thesis is conducted from the perspective of a global technology company, which aims to expand the ecosystem around a technology platform, which is currently only leveraged within the company in serving its customers. The platform originates in the telecommunications industry, and it integrates analytics, virtualization and automation in order to help communications service providers with their increasing costs and dwindling revenues. The design science research methodology was chosen for the study as the topic of exploring expansion opportunities for a platform ecosystem in a real-world context is clearly forward-looking in nature. The methodology allows for the creation of practical artifacts, platform ecosystem models in this case, which the company could implement. An extensive literature review was conducted to provide a solid background for the empirical part of the study with a focus on the platform economy, ecosystems and relevant technical topics. The empirical part of the study focused on exploring the specific context and designing interventions that would allow overcoming identified challenges in the context. Additionally, the potential beneficial outcomes of the interventions, as well as the mechanisms of reaching those outcomes, were studied. The data for the empirical part of the study was collected by interviewing employees of the focal company, representatives of potential ecosystem partner companies and external industry experts. The thesis resulted in the design of three platform ecosystem models. The models result from either one or both of the two following interventions. Intervention 1 proposes the involvement of development partners to the development of the applications to the platform, called complementary content in this thesis, while intervention 2 proposes involving sales partners in the ecosystem and creating a sales portal or a digital marketplace for the complementary content. The research provides a detailed understanding of the potential beneficial outcomes of the interventions and also describes the mechanisms for reaching them. This thesis presents valuable insight to the decision-makers of the focal company but also to practicing professionals outside the company who are looking into opportunities to expand their platform ecosystems. Academically this thesis builds on the platform ecosystem literature and validates the use of design science research methodology in theses studying a strategic topic, such as the expansion of a platform ecosystem.en
dc.description.abstractUseat vakiintuneet yritykset ovat pyrkineet viime vuosina ottamaan käyttöön alustatalouden liiketoimintamalleja. Tässä tavoitteena on ollut saavuttaa samanlaista menestystä kuin Amazonin markkinapaikka tai Applen iOS, jotka ovat onnistuneet vetämään puoleensa useita eri toimijoita kyeten samalla asettumaan taloudellisesti kannattavaan asemaan, jossa ne voivat saada tuloja näiltä eri toimijoilta ekosysteemeissään. Tämä diplomityö on tehty globaalin teknologiayrityksen näkökulmasta, joka pyrkii laajentamaan ekosysteemiä erään teknologia-alustansa ympärillä. Tätä alustaa käytetään tällä hetkellä yrityksessä ainoastaan sisäisesti operaattoriasiakkaiden auttamiseen heidän nousevien kustannustensa sekä laskevien liikevaihtojensa kanssa. Alusta on lähtöisin telekommunikaatioalalta ja siinä yhdistyy analytiikka, virtualisaatio sekä automaatio. Tutkimus toteutettiin suunnittelun kautta, koska työssä tutkitaan tulevaisuusorientoituneesti alustaekosysteemin laajentumismahdollisuuksia tosielämän kontekstissa. Suunnittelun kautta toteutettava tutkimus mahdollistaa kohdeyritykselle käyttökelpoisten artefaktien luomisen, jotka ovat tässä tapauksessa alustaekosysteemimalleja. Työn empiiristä osaa tukemaan toteutettiin laaja kirjallisuuskatsaus, jossa keskityttiin alustatalouteen, ekosysteemeihin sekä olennaisiin teknologisiin aiheisiin. Empiirisessä osassa keskityttiin tutkimaan kyseessä olevan alustan kontekstia ja määrittämään siihen perustuen interventioita, jotka mahdollistavat esille nousseiden haasteiden ratkaisemisen. Tämän lisäksi tutkittiin interventioiden hyödyllisiä seurauksia ja niiden saavuttamiseen vaadittavia mekanismeja. Empiirisen osan aineisto kerättiin haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä, mahdollisten ekosysteemikumppaniyritysten edustajia sekä yrityksen ulkopuolisia toimialaeksperttejä. Työn tuloksena syntyi kolme alustaekosysteemimallia, joissa toteutetaan joko yksi tai molemmat esitetyistä interventioista. Interventiossa 1 alustaekosysteemiin sisällytettäisiin sovelluskehittäjäkumppaneita. Interventiossa 2 mukaan otettaisiin myyntikumppaneita ja luotaisiin myyntiportaali tai markkinapaikka alustalla toimiville sovelluksille. Tutkimus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa näiden interventioiden hyödyllisistä seurauksista sekä niistä mekanismeista, joilla ne voidaan saavuttaa. Kohdeyrityksen päätöksentekijöille tämä työ tarjoaa arvokasta ymmärrystä tutkitun alustan tulevaisuutta varten. Myös yrityksen ulkopuoliset ammattilaiset voivat hyötyä työn tuloksista pohtiessaan mahdollisuuksiaan laajentaa alustaekosysteemejään. Akateemisesti katsoen tämä tutkimus lisää ymmärrystä alustaekosysteemeistä. Lisäksi työ vahvistaa suunnittelun kautta toteutettavan tutkimuksen toimivuuden diplomitöissä, joissa tutkitaan strategisia aiheita, kuten alustaekosysteemin laajentamista.fi
dc.format.extent110+2
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39050
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201906234116
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Industrial Engineering and Managementfi
dc.programme.majorStrategy and Venturingfi
dc.programme.mcodeSCI3050fi
dc.subject.keywordplatform economyen
dc.subject.keywordplatform ecosystemen
dc.subject.keyworddigital platformen
dc.subject.keyworddesign scienceen
dc.titleStrategic expansion of a platform ecosystem originating in the telecommunications industry – design science researchen
dc.titleTelekommunikaatioalalta lähtöisin olevan alustaekosysteemin strateginen laajentuminen – tutkimus suunnittelun kauttafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Lappalainen_Lasse_2019.pdf
Size:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format