Loviisan ydinvoimalaitoksen paineistimen yhdyslinjan murtumatodennäköisyyden määrittäminen vuoto ennen murtumaa -kriteerin avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Lujuusoppi
Mcode
Kul-49
Degree programme
Language
fi
Pages
90 s. + liitt. 34
Series
Abstract
This thesis estimates the fracture probability of the pressurizer surge line located in the Loviisa 1 Nuclear Power Plant (NPP). This thesis utilizes the information that the surge line is the most probable fracture location in the primary circuit of Loviisa 1 NPP and with this information the LLOCA (Large Loss-of-Coolant Accident) estimation is updated in the risk study. To be able to establish the fracture probability a deterministic analysis is performed at first. In the analysis it is confirmed, that an unstable break of the surge line cannot occur. Calculations are executed based on the United Sates (NRC) and Swedish (SSM) nuclear regulators' recommendations. The second Simple Monte-Carlo simulation is accomplished using the information from the deterministic analysis and the conditional fracture probability for the surge line is obtained. The OPDE pipe fracture database is used to achieve the failure frequency. Based on the calculations an unstable break of the surge line will not happen before noticing the leak. The conditional fracture probability of the surge line is 1.32E-04 and the LLOCA frequency is estimated to be 1.09E-05/a.

Tässä diplomityössä määritetään todennäköisyys Loviisan ydinvoimalaitoksen paineistimen yhdyslinjan murtumalle. Työssä käytetään hyväksi tietoa, että paineistimen yhdyslinja on todennäköisin sijainti primääripiirin murtumalle Loviisa 1 ydinvoimalaitoksessa. Tämän tiedon perusteella päivitetään LLOCA-arvio (Large Lossof-Coolant Accident) riskitutkimukseen. Jotta voidaan määrittää todennäköisyys murtumalle, suoritetaan ensin putkelle deterministinen analyysi, jossa varmistutaan särön kasvusta ainoastaan stabiililla alueella. Deterministinen murtuman arvioiminen suoritetaan sekä Yhdysvaltojen (NRC) että Ruotsin (SSM) ydinvoimaviranomaisten suositusten mukaan. Deterministisestä analyysista saatujen tietojen avulla ja käyttämällä yksinkertaista Monte Carlo -simulaatiota määritetään yhdyslinjalle ehdollisen murtumatodennäköisyyden arvio. OPDE-putkimurtumatietokannan perusteella arvioidaan tapahtumatietoihin perustuen vikataajuus. Laskelmien perusteella paineistimen yhdyslinjassa ei tapahdu epästabiilia murtumista ennen kuin vuoto havaitaan. Yhdyslinjan murtuman todennäköisyydeksi saadaan 1,32E-04. LLOCA-arvioksi puolestaan saadaan 1,09E-05/a.
Description
Supervisor
Marquis, Gary
Thesis advisor
Jänkälä, Kalle
Neuvonen, Alpo
Keywords
leak-before-break, vuoto ennen murtumaa, pipe fracture, putkimurtuma, fracture probability, murtumatodennäköisyys, OPDE
Other note
Citation