Service provisioning in IP/ATM Network

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1997
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
66
Series
Abstract
Tässä diplomityössä käsitellään Internet-palveluja ja niiden hallintaa sekä miten prosessin automatisoiminen auttaa ja mitä kaupallisia ohjelmistoja tällä hetkellä on saatavilla. Diplomityö liittyy Nokian IP/ATM verkko -projektiin ja on tiivistetty osa projektin aikana syntyneestä dokumentaatiosta palvelujen hallinnan osalta. Diplomityö jakaantuu kolmeen selkeään osaan. Ensimmäisessä kuvataan nykyisin Internetissä tarjottavia palveluja - tai oikeammin osaa niistä. Siinä kuvataan sitä erittäin laajaa skaalaa palveluita ja erilaisia vaatimuksia, mitä niiden tarjoamisessa tarvitaan. Lähitulevaisuuden uusia palveluita yhdistää kasvava tiedonsiirtotarve ja interaktiivisuus. Toisessa osassa käsitellään palvelujen hallintaa, siihen liittyviä prosesseja, tasoja ja rajapintoja. Nelitasoinen NMF:n malli kuvaa erittäin hyvin, ei pelkästään Internet Service Provider:n (ISP) vaan myös esimerkiksi GSM-operaattorin, palvelujen tarjoamisessa ja hallinnassa tarvittavia prosesseja kuparista tai kuidusta loppukäyttäjään. Kolmannessa osassa on ensin katsaus GSM-operaattoreille suunnatuista Customer Care and Billing (CCB) järjestelmistä. Toimintamallit ja -tavat ovat hyvin samankaltaiset kuin Internet palvelujen tarjoajilla. Lopussa on tarkempi selvitys tällä hetkellä saatavilla olevista ISP:lle tarkoitetuista kaupallisista CCB-järjestelmistä. Niistä kolmea tarkastellaan lähemmin.
Description
Supervisor
Karila, Arto
Thesis advisor
Salmminen, Mikko J.
Keywords
service provisioning, service management, customer care and billing, CCB
Other note
Citation