Kulokukkula - a landscape design for a landfilling area

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
41 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Keywords
landfill, Kulokukkula, landscape design, täyttömäki, subsequent use, maisemointi, ecological vegetation plan, jälkihoito, ekologinen kasvillisuussuunnittelu
Other note
Citation