A park to an invisible city - The southern part of Hyväntoivonpuisto park in Jätkäsaari

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
This master's thesis centres on the concept and design of the southern part of Hyväntoivonpuisto Park in Jätkäsaari, Helsinki. The work is based on the author's project in the City of Helsinki City Planning Department during the year 2012. A new city is to be created into an empty space, at a scale hard to imagine. The intent is to utilise the design when preparing the areas' detailed town plan. The thesis aims to create a distinctive urban park that fits in the network of the urban public spaces of Jätkäsaari. The region under examination is the area of Jätkäsaari that is being developed into a new maritime district of Helsinki's city centre. Housing for 16,000 residents and premises for 6000 workplaces will be built in Jätkäsaari, which covers an area of 100 hectares. Jätkäsaari is the former cargo port of Länsisatama. The new area will be built between 2009 and 2025. The design area is the southern part (approx. 4 ha.) of Hyväntoivonpuisto, the curved central park of Jätkäsaari. Moreover the quay areas (approx. 2,6 ha.) located in the south belong to the design site. The park will be around 450m long and 88m wide. Hyväntoivonpuisto will be an important part of the city structure and identity of Jätkäsaari. The thesis presents the analysis process and the methods that were adopted when preparing the plan and eventually the park design composed based on these studies. The thesis consists of three parts. The first part of the thesis deals with the context and the starting points of the design. It briefly describes the historical phases and planning of Jätkäsaari. The second part focuses on the design process in the context of an "invisible city". The district of Jätkäsaari and the public spaces including Hyväntoivonpuisto will be a man-made new landscape. The only elements to be retained as a part of the cityscape are the quay structures in the southern end of the design area. The boundary conditions and starting points are invisible as well: the old landfills and the old seabed soil underneath the fills, the local plan of Jätkäsaari and the processes of many detailed town plans in different phases. The foundations for the design solutions have been outlined through studies of the shape of the thin linear park in theory and examination of the aims set for the grading and topography of the site. Similar scale parks and urban spaces from Finland and abroad were analysed as references for the design. The study also investigates the characteristics of thin parks. The third part of the thesis constitutes the design and concept of the southern part of Hyväntoivonpuisto Park. The main focus is on the topography of the park and the interplay between the park and its edges, such as, the northern part of the park, the city blocks, the streets the sea and the existing passenger harbour that will remain in Jätkäsaari. The thin curved shape of the park and the artificial topography provide the basis for the concept. The park is intended to serve as a sequence of diverse spatial experiences: between north and south, between the city and the sea. The spatial structure of the park is designed to enable diverse functions and use of the public space. Moreover, the design aims to enhance the ecological diversity of this urban park.

Tämä diplomityö on viitesuunnitelma Helsingin Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston eteläiseen osaan. Työ on laadittu asemakaavatyön pohjaksi maisema-arkkitehtiharjoittelijana Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolla vuoden 2012 aikana. Jätkäsaaren uutta kaupunginosaa luodaan tyhjään tilaan kaupungin ja meren väliselle entiselle satamakentälle, jonka suunnittelun reunaehtoja asettavat muun muassa entisen satama-alueen tayt6t, osayleiskaava ja eri vaiheissa olevat asemakaavaprosessit. Diplomityön tavoitteena on ollut suunnitella Hyväntoivonpuiston eteläisestä osasta Jätkäsaaren julkisten ulkotilojen kokonaisuuteen sopiva urbaani omaleimainen puisto, joka liittyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen niin toiminnallisesti kuin maastonmuotoilun puolesta. Työn laajempana tarkastelualueena on Jätkäsaaren tuleva kaupunginosa, joka sijoittuu Helsingin läntiseen kantakaupunkiin. Alue on entistä Länsisataman tavarasatamaa, joka on kaavoituksen myötä rakentumassa uudeksi merelliseksi kaupunginosaksi. Jätkäsaareen on suunniteltu asuntoja 16 000 asukkaalle ja toimitiloja 6 000 ty6paikalle. Uutta 100 ha kokoista aluetta rakennetaan vuosina 2009 - 2025. Diplomityön suunnittelualueen muodostaa kaarevalinjaisen Hyväntoivonpuiston eteläinen osa (laajuus noin 4ha) ja sen päätteenä oleva entinen satama-allas laiturialueineen (laajuus noin 2,6 ha). Puiston osa on pituudeltaan noin 450m ja leveydeltään 88m. Hyväntoivonpuistolla on tärkeä rooli tulevan Jätkäsaaren kaupunginosan kaupunkirakenteessa ja identiteetissä. Diplomityössä esitellään prosessi puiston suunnitelmaan johtaneesta taustatyöstä sekä sen pohjalta syntynyt puiston viitesuunnitelma. Työ koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen esittelee suunnitelman kontekstin ja lähtökohdat. Lyhyesti kuvaillaan sekä Jätkäsaaren alueen saaristo- ja satamahistoriaa että tavarasataman jälkeisiä kaupunkisuunnittelun vaiheita. Suunnittelualueen olosuhteet ja ympäröivien suunnitelmien asettamat reunaehdot esitellään. Työn toiseen osaan on koottu menetelmiä, joilla näkymättömän kaupungin suunnittelua on lähestytty. Jätkäsaaren kaupunginosa ja sen julkiset ulkotilat tulevat olemaan miltei täysin uudisrakentamista ja ainoastaan suunnittelualueen eteläpään laiturirakenteet ovat kaupunkikuvassa säilyviä elementtejä. Perusteita suunnitteluratkaisuille on luotu tutkimalla syntyvän nauhamaisen kaupunkitilan teoreettista muotoa ja sen maastonmuotoilulle asetettuja tavoitteita. Suunnitelman tueksi käsitellään vastaavan tyyppisiä kaupunkitiloja Suomesta ja ulkomailta. Lisaksi pohditaan nauhamaisen puistotilan tyypillisiä piirteitä. Diplomityön kolmas osa on Hyväntoivonpuiston eteläisen osan viitesuunnitelma. Suunnittelun pääpaino on ollut erityisesti puiston topografiassa ja tilanmuodostuksessa sekä puiston vuorovaikutuksessa ympäröivien kortteleiden, katujen, meren ja sataman kanssa. Puisto tarjoaa vaihtelevien tilakokemusten sarjan pohjoisesta etelään, kaupungista kohti merta. Puiston tilaratkaisu on suunniteltu mahdollistamaan monipuolisen käytön. Suunnitelma tähtää myös monipuolisen uuden kaupunkiluonnon syntymiseen.
Description
Supervisor
Sinkkilä, Jyrki
Thesis advisor
Jaakkola, Maria
Keywords
park, Helsinki, landscape design, Jätkäsaari, design and construction, Hyväntoivonpuisto, waterfront, puisto, ranta, topografia, kaupunkisuunnittelu, maisemarakentaminen
Other note
Citation