Työnkulun valvontajärjestelmä atk-keskuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
00.02
Degree programme
Language
fi
Pages
62 s. + liitt. 5
Series
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Eloranta, Eero
Keywords
Other note
Citation