Eräissä kivissä näkyvien fluorisoivien pilkkujen luonteen selvittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1948
Department
Major/Subject
Analyyttinen kemia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
47
Series
Description
Supervisor
Erämetsä, Olavi
Keywords
Other note
Citation