Multifrequency Analysis of Solar Radio Bursts at Metsähovi Radio Observatory

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Avaruustekniikka ja -tiede
Mcode
ETA3001
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
47 + 7
Series
Abstract
In this thesis, solar radio bursts are analyzed at both radio and microwave frequencies, at 37 GHz, 11 GHz and in the 50 MHz - 850 MHz band. The observation data was measured by three different radio-astronomical instruments; the RT-14 radio telescope, the RT-1.8 radio telescope and the Callisto radio spectrometer. All three instruments belong to Metsähovi Radio Observatory and are located at the observatory’s premises in Kirkkonummi in southern Finland. The observations took place between June 2011 and July 2013. The purpose of this thesis work is to combine the data from the three instruments in order to evaluate the characteristics of the solar bursts, such as propagation delays and burst durations at different frequencies. Using this combined data, the bursts’ propagation velocity through the solar atmosphere and corona was also calculated. The results show that the type of the solar radio bursts can be determined to a certain degree from the combined data visualized as graphs and bar diagrams. The calculated propagation velocities show that the burst accelerates rapidly in the corona, which is consistent with general solar burst models.

Tässä diplomityössä analysoidaan auringon radiopurkauksia radioaaltojen ja mikroaaltojen taajuuksilla. Käytetyt taajuudet ovat 37 GHz, 11 GHz ja taajuuskaista 50 MHz - 850 MHz. Mittaukset tehtiin Metsähovin radiotutkimusaseman radioteleskoopeilla RT-14 ja RT-1.8, sekä Callisto radiospektrometrillä. Metsähovin radiotutkimusasema sijaitsee Kirkkonummella Etelä-Suomessa. Havainnot tehtiin aikavälillä kesäkuu 2011 - heinäkuu 2013. Tämän työn tavoitteena on yhdistää kolmen radioastronomisen instrumentin mittaustuloksia ja arvioida tämän avulla auringonpurkausten ominaisuuksia, kuten etenemisviiveitä ja kestoaikoja eri taajuuksilla. Yhdistämällä mittaustulokset oli myös mahdollista laskea purkausten etenemisnopeus auringon atmosfäärissä ja koronassa. Tulokset osoittavat että purkausten tyyppi voidaan arvioida yhdistetyistä mittaustuloksista tehdyistä kuvaajista ja pylväskaavioista. Purkausten lasketut etenemisnopeudet osoittavat, että nopeus kiihtyy voimakkaasti koronassa, joka on yhdenmukaista yleisten auringonpurkausmallien kanssa.
Description
Supervisor
Lähteenmäki, Anne
Thesis advisor
Kallunki, Juha
Keywords
radio astronomy, solar radio burst, Metsähovi radio observatory, RT-14, RT-1.8, Callisto
Other note
Citation