Application of an Automated Defect Tracking Tool for Software Measurement and In-Process Project Control

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTupala, Anneli
dc.contributor.authorKarhula, Raimo
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKantola, Raimo
dc.date.accessioned2020-12-03T20:32:57Z
dc.date.available2020-12-03T20:32:57Z
dc.date.issued1997
dc.description.abstractTämä diplomityö on tehty Nokia Telecommunicationsin Fixed Access Systems -divisioonassa, joka kehittää tietoliikenneratkaisuja kiinteisiin access-verkkoihin. Työ käsittelee automaattisen vianhallintatyökalun käyttöä ja sen tarjoamia hyötyjä ohjelmistokehitysprosessin suorituksen aikana. Työssä kuvataan vikatiedon käyttömahdollisuuksia laadunhallinnan ja organisaation oppimisen kehittämiseksi. Tiedonsiirtojärjestelmien uudet ominaisuudet rakennetaan yhä enenevässä määrin ohjelmistojen varaan, minkä seurauksena ohjelmistotuotteen laadunhallinnan merkitys lisääntyy. Ohjelmistokehitysprosessin aikana havaittujen vikojen hallinta vaatii systemaattista käsittelytapaa. Koska ohjelmistovikojen korjaus kehitysprosessin loppuvaiheissa on kallista, on tärkeää havaita viat mahdollisimman aikaisin sekä pyrkiä ehkäisemään niiden syntyminen. Tuotekehitysorganisaatio pystyy käsittelemään ja korjaamaan viat tehokkaammin, kun sillä on käytössään automaattinen vianhallintajärjestelmä, joka tekee työvirran kulkua vianratkaisun aikana ja tallentaa vikojen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet vikatietokantaan. Kun ohjelmistovioista kirjataan riittävästi luotettavaa tietoa, voidaan tätä tietoa käyttää ohjelmiston laadun mittaukseen ja projektinhallintaan. Tässä diplomityössä kuvataan, miten vikoja voidaan hallita tehokkaasti laajoissa ohjelmistoprojekteissa ja miten vikatietoa voidaan käyttää ohjelmiston laadun arvioinnissa ja päätöksenteon tukena ohjelmistokehityksen aikana. Työssä kuvataan myös, miten vikatietoa voidaan käyttää prosessinkehityksessä analysoimalla vikojen syitä. Tulokset perustuvat kirjallisuustutkimukseen ja kohdeorganisaatiossa saatuihin kokemuksiin.fi
dc.format.extent70
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/84978
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120343816
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeletekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keyworddefect managementen
dc.subject.keywordvianhallintafi
dc.subject.keywordsoftware qualityen
dc.subject.keywordohjelmiston laatufi
dc.subject.keywordquality assuranceen
dc.subject.keywordlaadunvarmistusfi
dc.subject.keywordproject planningen
dc.subject.keywordprojektinhallintafi
dc.subject.keywordsoftware engineeringen
dc.subject.keywordohjelmistotuotantofi
dc.subject.keywordquality metricsen
dc.subject.keywordlaatumetriikatfi
dc.subject.keywordsoftware measurementen
dc.subject.keywordohjelmistometriikatfi
dc.titleApplication of an Automated Defect Tracking Tool for Software Measurement and In-Process Project Controlen
dc.titleAutomaattisen vianhallintatyökalun käyttö ohjelmiston laadun mittauksessa ja projektinhallinnassafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_37255
local.aalto.idinssi12161
local.aalto.openaccessno
Files