Kaatopaikkavesikastelun vaikutus biomassatuotokseen ja haihduntaan jätepenkereellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Vesitalous
Mcode
7.25
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 77 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Keywords
sanitary landfill, kaatopaikka, leachate, jätevesi, irrigation, kastelu, biomass, biomassa, evapotranspiration, haihdunta
Other note
Citation