Matriisimenetelmään perustuva ohjelmisto yrityksen kehittämisen apuvälineenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
3.76
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 101 + liitt. (+7)
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Keywords
Other note
Citation