Microfluidic devices for biomolecular and cellular analysis

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-04-22
Date
2016
Department
Materiaalitekniikan laitos
Department of Materials Science and Engineering
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
109 + app. 67
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 53/2016
Abstract
In this thesis microfluidic chips were developed for tissue sampling, chemical separation and electrical cell stimulation. Several fluorescence measurement systems were developed in order to enable small volume measurements in microchannels.  Microneedle sampling was developed for cancer tissue analysis. A novel two channel silicon microneedle structure was designed and fabricated. Silicon chip was glue bonded to polymer microfluidic part, which had microfluidic channels as fluid reservoirs and actuation membranes for a fluidic control. Phosphatidylcholine (PC) and phosphoethanolamine (PE) lipids were successfully extracted as biomarkers for breast cancer.  Microchip capillary electrophoresis (CE) was shown on silicon-glass chip, which had integrated thin film electrodes for high voltages (HV). This silicon-glass microchip was used for testosterone measurements with LIF detection. Another CE chip was made by hot embossing PMMA (polymethyl methacrylate). It was used to an antibiotic resistance measurement with mecA gene. Confocal four-colour laser induced fluorescence detection system was developed for roll-to-roll hot embossed PMMA chip.  Glass chip was developed for human embryonic stem cells stimulation. Titanium thin film electrodes were deposited on glass surface. The native beat cycle of embryonic stem cells could be altered from about 1 s to 800 ms with electrical stimulation.  Microfluidics makes fast healthcare analysis possible in doctor's office or even in home without time-consuming laboratory analysis. Treatment and medication could be started immediately without delay also avoiding unnecessary medication. Microfluidic devices require small sample amounts and low reagent consumption, which can lower cost of diagnosis; and tightly localized diagnosis and treatment, even at single cell level, enabling novel treatments. This is expected to bring major savings for healthcare system in future.

Tässä väistöstyössä kehitettiin syöpäkudosleikkeiden analysointiin mikroneulanäytteenottoa, johon suunniteltiin ja valmistettiin uusi kaksikanavainen piimikroneula. Mikroneulanäytteen nestesäiliöksi ja fluidistiikan hallintaan kehitettiin polymeerikanavisto, johon piimikroneula liitettiin liimaamalla. Mikroneulanäytteenoton toimivuus osoitettiin uuttamalla phosphatidylcholine (PC) ja phosphoethanolamine (PE) lipidejä, jotka toimivat biomarkkereina rintasyövälle.  Kapillaarielektroforeesiin perustuvaan molekyylien erotuksen kehitettiin pii-lasimikrokanavisto, jolle kasvatettiin amorfisesta piistä elektrodit sähkökentälle. Tätä pii-lasimikrokanavistoa käytettiin testosteronimittauksiin. Kapillaarielektroforeesiin kehitettiin myös kuumapuristettu polymethyl methacrylate (PMMA) kanavisto antibioottiresistanssin mittaamiseen mecA geenin avulla. Tälle PMMA kanavistolle rakennettiin fluoresenssimittaussysteemi, jossa käytettiin laseriin perustuvaa fluoresenssiviritystä ja konfokaalista nelivärimittausta.  Lisäksi väitöstyössä kasvatettiin lasialustalle titaanielektrodeja, joita käytettiin sydänkantasolujen sähköiseen stimulaatioon. Sydänkantasolujen lyöntitaajuutta pystyttiin muuttamaan sähköisellä stimulaatiolla 1 sekunnista 0.8 sekuntiin.  Mikrofluidistiikka mahdollistaa nopeat terveydenhuollon mittaukset lääkärin vastaanotolla tai jopa kotona ilman aikaa vieviä laboratorioanalyysejä. Hoito ja lääkitys voidaan aloittaa heti ilman parin päivän viivettä välttäen myös turhaa lääkitystä. Mikrofluidistiikkalaitteet toimivat pienillä näytemäärillä ja kuluttavat vähän reagensseja, mikä vähentää kustannuksia verrattuna laboratorioanalyyseihin. Mikrofluidistiikka pystyy tulevaisuudessa tuottamaan tehokkaampaa hoitoa ja isoja säästöjä terveydenhuoltosysteemeihin.
Description
Supervising professor
Franssila, Sami, Prof., Aalto University, Department of Materials Science and Engineering, Finland
Thesis advisor
Franssila, Sami, Prof., Aalto University, Department of Materials Science and Engineering, Finland
Keywords
microfluidics, microneedle, cell chip, capillary electrophoresis, fluorescence, mikrofluidistiikka, mikroneula, solu näytealusta, kapillaarielektroforeesi, fluoresenssi
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Hokkanen, Ari; Stuns, Ingmar; Schmid, Philipp; Kokkonen, Annukka; Gao, Feng; Steinecker, Alexander; Budczies, Jan; Heimala, Päivi; Hakalahti, Leena. 2015. Microfluidic sampling system for tissue analytics. AIP Publishing. Biomicrofluidics, 9, 054109: 1-12. ISSN: 1932-1058.
  DOI: 10.1063/1.4931045. View at publisher
 • [Publication 2]: Liedert, Ralph; Amundsen, Lotta K.; Hokkanen, Ari; Mäki, Minna; Aittakorpi, Anne; Pakanen, Mikko; Scherer, James R.; Mathies, Richard A.; Kurkinen, Marika; Uusitalo, Sanna; Hakalahti, Leena; Nevanen, Tarja K.; Siitari, Harri; Söderlund, Hans. 2012. Disposable roll-to-roll hot embossed electrophoresis chip for detection of antibiotic resistance gene mecA in bacteria. Royal Society of Chemistry. Lab on a Chip, 12, 333–339. ISSN 1473-0197.
  DOI: 10.1039/C1LC20782B. View at publisher
 • [Publication 3]: Viitanen, Jouko; Heimala, Päivi; Hokkanen, Ari; Iljin, Kristiina; Kerkelä, Erja; Kolari, Kai; Kattelus, Hannu. 2011. Stimulation of human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes on thin-film microelectrodes. Wiley. Biotechnology Journal, 6, 600–603. ISSN: 1860-7314.
  DOI: 10.1002/biot.201000355. View at publisher
 • [Publication 4]: Hokkanen, Ari; Sirén, Heli; Amundsen, Lotta K.; Kolari, Kai; Franssila, Sami; Tuomikoski, Santeri; Stuns, Ingmar; Rovio, Stella; Nevanen, Tarja K.; Takkinen, Kristiina; Söderlund, Hans. 2009. Silicon–glass instrumented solidphase extraction–zone electrophoresis microchip with thin amorphous silicon film electrodes: performance in immunoaffinity analysis. Springer-Verlag. Microsystem Technologies, 15, 4, 611-619. ISSN 1432-1858.
  DOI: 10.1007/s00542-008-0746-5. View at publisher
 • [Publication 5]: Tuomikoski, Santeri; Virkkala, Nina; Rovio, Stella; Hokkanen, Ari; Sirén, Heli; Franssila, Sami. 2006. Design and fabrication of integrated solid-phase extraction-zone electrophoresis microchip. Elsevier. Journal of Chromatography A, 1111, 2, 258 – 266. ISSN 0021-9673.
  DOI: 10.1016/j.chroma.2005.10.021. View at publisher
 • [Publication 6]: Kriikku, Pirkko; Graß, Benedikt; Hokkanen, Ari; Stuns, Ingmar; Sirén, Heli. 2004. Isotachophoresis of ß-blockers in a capillary and on a poly(methyl methacrylate) chip. Wiley. Electrophoresis, 25, 10 - 11, 1687 – 1694. ISSN 1522-2683.
  DOI: 10.1002/elps.200305872. View at publisher
Citation