Active Shimming System for Open Magnetic Resonance Imaging Scanner

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
Työssä kuvataan avoimen magneettikuvauslaitteen kentän homogenisointi ja taustalla oleva teoria. Lisäksi tutustutaan magneettikentän aktiiviseen homogenisointijärjestelmään ja kehitetään aktiivisten kompensointikelojen virransyöttöpiiri. Magneettikentän homogeenisuuteen vaikuttavat suprajohtavan dipolimagneetin rakenteelliset tekijät sekä käyttöympäristö. Magneettikenttä voidaan mallintaa palloharmonisten funktioiden avulla. Kenttäkameralla havaitut epähomogenisuudet kompensoidaan passiivisesti ja aktiivisesti. Aktiivisessa homogenisoinnissa käytetään C kaaren muotoisen magneetin navoissa olevia kompensointikeloja, jotka kukin tuottavat tiettyä palloharmonista termiä vastaavan kentän. Sopivia virta arvoja syötettäessä kelojen tuottamat magneettikentät kompensoivat pääkentän epähomogenisuudet. Magneettikentän homogenisointi eli "shimmaus" on monivaiheinen tapahtuma. Aluksi kenttä raakahomogenisoidaan siirtelemällä magneetin napoja. Seuraavaksi aktiivikeloihin säädetään sopivat virrat. Tämän jälkeen joitakin termejä kompensoidaan passiivisesti asettamalla navalle sopiva yhdistelmä pieniä kestomagneetteja. Kentän homogenisointi päätetään hienosäätämällä aktiivikelojen tuottama kenttä. Aktiivinen kentän homogenisointijärjestelmä koostuu ohjausyksiköstä, shim controller, ja kahdesta virransyöttöyksiköstä, shim driver, sekä kahdeksasta kelasta. Shim controller laskee ohjausjännitearvot, jotka välitetään analogisina kahdelle virransyöttökortille. Nelikanavainen shim driver syöttää ohjausjännitearvoja vastaavat virta arvot keloihin. Shim driverin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat virranajokyky huolimatta pyörrevirroista aiheutuvista transienteista sekä stabiilisuus. Shim driverin piirilevysuunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota pääteasteiden tuottaman lämpötehon hävittämiseen. Magneettikentän homogenisointi eli shimmaus on kuvattu vaiheittain ja kehitetty toimiva kompensointikelojen virransyöttöpiiri.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Brusila, Ari
Keywords
MRI, MRI, shimming, magneettikentän homogenisointi, main field homogenisation, shimmaus, active shimming, virransyöttöpiiri, shim coil
Other note
Citation