Kukkopillin jäljissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee kukkopillien historiaa ja merkitystä Suomessa sekä niiden asemaa nykypäivän suomalaisessa muotoilussa. Tavoitteena on selventää kukkopillien alkuperää ja ominaisuuksia sekä tutkia niitä myös musiikillisesta näkökulmasta. Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osasta ja produktiosta. Opinnäytetyön kirjallinen osa tutkii kukkopillien historiaa ja kartoittaa, miten perinteet vaikuttavat tämän päivän muotoiluun. Osana taustatutkimusta opinnäytetyö käsittelee lintuja Suomen mytologiassa ja kansanperinteessä runouden ja perimätiedon keinoin. Tutkimusten pohjalta tehty produktio on 23 kappaleen sarja keraamisia lintupillejä, joiden lähtökohtana toimivat kukkopilliperinne, suomalainen kansanperinne ja nykypäivän linnusto. Produktion tarkoituksena on tutkia muotoilun ja taiteen rajapintaa, yhdistää perinteet ja nykyaika keskenään persoonallisella tavalla sekä etsiä henkilökohtaista taiteellista kädenjälkeä. Olennaisena osana produktiota on myös kokeellisuus, oppiminen ja keramiikan tekniikoiden erilainen hyödyntäminen aiemman kokemuksen perusteella. Työn tulokset arvioidaan sekä taiteellisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden että musiikillisten ominaisuuksien näkökulmasta.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
kukkopilli, lintupilli, kansanperinne, linnut, keramiikka, käsinrakennus, musiikki
Other note
Citation