Teräksen tilavuudenmuutoksen teoreettinen ja kokeellinen määrittäminen vedolle ja puristukselle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1976
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. + liitt. 73
Series
Description
Supervisor
Pennala, Erkki
Thesis advisor
Ranta-Maunus, Alpo
Keywords
Other note
Citation