The hybridization of powertrains in the mobile heavy machinery industry and changes in industry architecture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
104
Series
Abstract
This master's thesis studies the possible changes in the industry architecture of the mobile heavy machinery industry facing a technology shift: hybrid electric powertrains. Industry architecture defines how work and profit are divided in an industry sector. A novel framework for analysing changes in industry architecture is developed. The idea behind the framework is that the expansion of opportunity space creates potential energy to change industry architecture. The use of the framework is illustrated using case study research methodology. The key results of the master's thesis were that the potential energy to change industry architecture is limited. The main reasons are that the opportunity is not a game changer because its impact on customer's overall productivity is small and that the opportunity is dissolving. Furthermore, the companies are well adjusted to the upcoming shift in technology limiting the room for strategic manoeuvring. However, new component manufacturers are likely to enter the industry, which improves the OEM's structural advantage further. Also an opportunity for a new type of actor, a powertrain specialist, is perceived.

Tässä diplomityössä tutkitaan muutoksia työkonealan toimiala-arkkitehtuurissa hybridi voimalinjojen yleistyessä. Toimiala-arkkitehtuuri määrittää kuinka työ ja voitot on jaettu toimialan sisällä. Diplomityössä luodaan uusi viitekehys. jota voidaan käyttää analysoimaan muutoksia toimiala-arkkitehtuurissa. Viitekehys perustuu ajatukseen, että liiketoimintamahdollisuusavaruuden kasvaminen aiheuttaa potentiaali-energiaa muuttamaan toimiala-arkkitehtuuria. Viitekehyksen käyttöä havainnollistetaan käyttäen työkonetoimialaa esimerkkinä. Diplomityön yksi keskeisimmistä löydöksistä oli se että potentiaali energia ei ole riittävä muuttamaan työkone toimialan toimiala-arkkitehtuuria. Tämä johtuu siitä, että hybridi voimalinjat eivät paranna tarpeeksi loppuasiakkaan tuottavuutta ollakseen merkittävä muutos. Sen lisäksi toimialan yritykset ovat valmistautuneet hyvin tulevaa muutosta varten vähentäen tilaa strategisille liikkeille. Joka tapauksessa on todennäköistä, että toimialalle tulee uusia komponenttitoimittajia. Tämä vahvistaa konevalmistajien strukturaalista etulyönti asemaa toimiala-arkkitehtuurissa. On myös mahdollista, että täysin uuden tyyppinen toimija, voimalinja spesialisti, syntyy.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Gustafsson, Robin
Suomela, Jussi
Sainio, Panu
Keywords
hybrid-electric powertrains, hybridi voimalinja, industry architecture, toimiala-arkkitehtuuri, opportunity space, liiketoimintamahdollisuusavaruus, capability space, kyvykkyysavaruus, strategy gap, työkoneet, mobile heavy machinery, harvesteri, forwarders, traktori, harvesters, kaivostyökoneet, tractors, load-haul dumps
Other note
Citation