Tuotekehityspalveluyksikön laadunhallintajärjestelmän kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
121 + liitt. (+13)
Series
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Anttila, Jaakko
Keywords
Other note
Citation