33. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
246
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 16/2012
Abstract
Julkaisu koostuu kahdeksasta 33. rakennuttajakoulutuksen tutkielmasta: (1) Andersson, Kalevi: Aikataulujen kehittäminen ja valvonta osana urakkaohjelmaa. (2) Koponen, Juhani: Urakkaohjelman vaatimukset aikataulusta, laadunvarmistuksesta ja raportoinnista. (3) Lähteinen, Markku: Tietoliikenneverkon rakentamisvaiheaikataulun laadinta ja seuranta. (4) Pöllänen, Markku: Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen julkisen rakennuttajan. rakennushankkeisiin ja olemassa olevaan rakennuskantaan. (5) Ristola, Juhani: Miten urakkaohjelmassa pitäisi esittää vaatimukset seuraavista asioista: aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden käsittely osapuolten kesken; laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen; tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoitavat asiat ja niistä sopimisen prosessi. (6) Seppälä, Arvo: Miten urakkaohjelmassa pitäisi esittää vaatimukset seuraavista asioista: aikataulun laadinta, valvonta ja korjaavien toimenpiteiden käsittely osapuolten kesken; laadunvarmistussuunnitelman teko, tulosten dokumentointi tilaajalle sekä korjaavista toimenpiteistä sopiminen; tilaajaa kiinnostavat työmaan tilannetta koskevat raportoitavat asiat ja niistä sopimisen prosessi. (7) Sirkiä, Esa: Vesiväylähankkeen tiedonkulku tilaajan näkökulmasta. (8) Toivanen, Lasse: Haastavien kattomuotojen suunnittelunohjaus ja rakennuttaminen Espoon koulurakennushankkeissa.
Description
Keywords
rakennushankkeet, rakennusurakat, urakkaohjelmat
Other note
Citation