Kiinteistösijoitusyhtiön kokonaisarvon ja varallisuuden markkina-arvon suhde

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
111
Series
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Palmu, Jussi
Keywords
net asset value, kiinteistösijoitusyhtiö, enterprise value, kokonaisarvo, discount, nettovarallisuus, property company, arvostusero, real estate market
Other note
Citation