Utilising configuration management node data for network infrastructure management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T3001
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
38
Series
Abstract
Configuration management software running on nodes solves problems such as configuration drift on the nodes themselves, but the necessary node configuration data can also be utilized in managing network infrastructure, for example to reduce configuration errors by facilitating node life cycle management. Many configuration management software systems depend on a working network, but we can utilize the data to create large parts of the network infrastructure configuration itself using node data from the configuration management system before the nodes themselves are provisioned, as well as remove obsolete configuration as nodes are decommissioned.

Konfiguraationhallintajärjestelmien käyttö ratkaisee tietoliikenneverkon solmuilla (node) esiintyviä ongelmia kuten konfiguraation ajelehtimista, mutta konfiguraationhallintaan vaadittua tietovarastoa voidaan käyttää myös verkkoinfrastruktuurin hallinnassa, esimerkiksi vähentämään konfiguraatiovirheitä helpottamalla solmujen elinkaaren hallintaa. Useat konfiguraationhallintaohjelmistot vaativat toimivan verkon, mutta suuria osia verkkoinfrastruktuurin konfiguraatiosta voidaan luoda käyttäen konfiguraatiohallinnan tietovarastoa ennen kuin solmuja pystytetään, sekä voidaan varmistaa vanhentuneen konfiguraation poistuminen solmuja alas ajattaessa.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Kotimäki, Jaakko
Keywords
configuration management, network infrastructure configuration, life cycle management, computer networks
Other note
Citation