Kudoksia simuloivien parametrien validointi keholla kannettavien laitteiden altistusstandardeille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Sähkömagnetiikka
Mcode
S-96
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 66
Series
Abstract
Kansainvälisen standardisointiyksikön IEC:n komitean TC 106 projektiryhmä 62209 valmistelee parhaillaan standardia 62209-Part 2: "Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)". Tyypillisesti langattoman viestintälaitteen ominaisabsorptionopeusmittauksessa käytetään kudoksia simuloivalla nesteellä täytettyä litteää fantomia edustamaan ihmiskehoa. Tämä työ otti osaa standardin 62209-Part 2:sen valmisteluun selvittämällä IEC:n ja FCC:n ehdottamien ihmiskudoksia simuloivien nesteiden kelpoisuutta altistustilanteissa, joissa säteilylähde sijaitsee lähellä kehoa. Työn tarkoituksena oli verrata keskenään SAR:a, absorboituneen tehon määrää, anatomisesti todenmukaisessa ihmisfantomissa ja kudoksia simuloivalla nesteellä täytetyssä litteässä fantomissa. Litteän fantomin oletetaan lievästi yliarvioivan SAR:a, jotta aliarviointeja ei varmasti tapahtuisi. Tutkimus suoritettiin aika-alueen differenssimenetelmään (FDTD) pohjautuvalla simulointiohjelmistolla SEMCAD X. Ihmisfantomia säteilytettiin keholla kannettavien laitteiden tyypillisiltä olinpaikoilta useilta etäisyyksiltä ja taajuuksilta. Joissakin simuloiduissa altistustilanteissa havaittiin litteässä fantomissa mitatun SAR:n aliarvioivan todellisessa ihmiskehossa odotettua arvoa. Näin ollen työn lopputulos antaa viitteitä IEC:n ja FCC:n ehdottamien nesteparametrien ihmiskehon dieletristen parametrien edustuksen kyseenalaistamiseen. Lopullisten johtopäätösten tekemiseksi tulisi kuitenkin suorittaa jatkotutkimuksia erilaisilla ihmisfantomeilla.

A project team PT 62209 of the TC 106 committee of the international standardization unit IEC is developing a new standard 62209-Part 2: "Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)". In a typical SAR measurement procedure for wireless communications devices a flat phantom filled with tissue simulant liquid is used to represent a human body. This study took part in the development of the standard 62209-Part 2 by assessing the validity of the tissue simulant liquids proposed by IEC and FCC in exposure situations where the radiation source is located close to the body. The aim of this work was to compare SAR, the amount of absorbed radiation, in an anatomically realistic human phantom and a flat phantom filled with the tissue simulant liquids. A flat phantom is expected to produce a slightly higher SAR in order to cover the worst case exposure scenarios. The study was conducted using the finite-difference time-domain method (FDTD) based simulation software package SEMCAD X. The human phantom was irradiated at several locations where body worn devices are typically expected to be held using different distances and frequencies. In some simulated exposure scenarios it turned out that SAR measured in the flat phantom underestimated that to be expected in an actual human body. Therefore, the results of this study indicate that the proposed tissue simulant liquids might be inadequately suited for representing the dielectric parameters of the human body. However, further studies including a variety of human models should be conducted before drawing any final conclusion.
Description
Supervisor
Nikoskinen, Keijo
Thesis advisor
Keshvari, Jafar
Keywords
specific absorption rate, phantom, dipole antenna, ominaisabsorptionopeus, fantomi, dipoliantenni
Other note
Citation