Vanerin liimauslujuuden riippuvaisuus liiman levitysmäärästä ja kuohumisesta valssilevitystä käytettäessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1942
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63 s. + liitt. 7
Series
Description
Keywords
Other note
Citation