Examining Life Cycle Management in Urban Development - Identifying Unexploited Value through a Life Cycle Management Approach

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJunnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.authorRistimäki, Miro
dc.contributor.departmentRakennetun ympäristön laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Built Environmenten
dc.contributor.labReal Estate Businessen
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJunnila, Seppo, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.date.accessioned2016-04-01T09:01:04Z
dc.date.available2016-04-01T09:01:04Z
dc.date.defence2016-04-15
dc.date.issued2016
dc.description.abstractSustainable urban development presents a great opportunity to mitigate climate change as urban areas are responsible for the majority of energy consumption and environmental impacts. In combination with our growing cities and urbanization, our current urban development practices are questioned in terms of a sustainable outcome from a life cycle perspective.  Obtaining a long-term perspective is essential in urban development, however the urban development process is perceived as fragmented resulting in an unsustainable life cycle outcome. The purpose of this study is to examine how life cycle management is perceived in urban development and is there added value created through a life cycle approach.  A qualitative research approach is utilized through case study research. Data is collected in form of interviews, questionnaires, participant observations and life cycle assessment modelling as both qualitative and quantitative data are combined to enhance understanding of the phenomenon.  This dissertation argues that a life cycle approach is overlooked and that there is a lack of life cycle responsibility in urban development. This study identified that there is added value to be created through a life cycle management approach in terms of sustainability. However, value creation is challenging due to unsuccessful alignment of business models, interest conflicts between public and private actors and lack of common targets.  Since life cycle management in urban development has not yet been examined comprehensively in the academic literature, this dissertation presents novel empirical findings to the field of urban development. Pragmatic contribution for the industry is recognizing the sustainable value creation potential through a life cycle management approach.  en
dc.description.abstractKestävä kaupunkikehittäminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa ilmastonmuutokseen, sillä kaupunkialueet ovat vastuussa suurimmasta osasta energian kulutuksesta ja ympäristövaikutuksista. Kestävän kaupunkikehityksen haasteet yhdistettynä voimistuvaan kaupungistumiseen kyseenalaistavat nykyiset kaupunkikehityksen käytännöt elinkaarinäkökulmasta.  Pitkän aikavälin näkökulma on hyvin olennainen kaupunkikehityksessä. Kaupunkikehitysprosessi koetaan kuitenkin rikkonaiseksi, mikä puolestaan johtaa elinkaarinäkökulmasta kestämättömään kaupunkirakenteeseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, miten elinkaarijohtaminen ymmärretään kaupunkikehityksessä sekä voidaanko lisäarvoa luoda elinkaaren huomioivalla lähestymistavalla.  Laadullista tutkimusotetta hyödynnetään tapaustutkimusten kautta. Empiirinen aineisto on kerätty haastatteluiden, kyselyiden, osallistuvan havainnoinnin ja elinkaarimallintamisen muodossa. Laadullista ja määrällistä aineistoa yhdistämällä lisätään ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.  Tutkimus esittää, että elinkaarinäkökulmaa ei ole huomioitu riittävästi ja että alan toimijat eivät kanna elinkaarivastuuta kaupunkikehityksessä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että lisäarvoa on mahdollista luoda kestävän kehityksen puitteissa kaupunkikehityksessä elinkaaren huomioivalla lähestymistavalla. Kuitenkin lisäarvon luominen on haastavaa, sillä liiketoimintamalleja ei ole linjattu tukemaan elinkaarinäkökulmaa, julkisten ja yksityisten sektoreiden välillä on eturistiriitaa ja yhteisten projektitavoitteiden asettaminen on vähäistä.  Elinkaarijohtamista kaupunkikehityksessä ei ole toistaiseksi tutkittu kattavasti akateemisessa kirjallisuudessa ja siten tämä väitöskirja esittää uusia empiirisiä havaintoja kaupunkikehityksen alalle. Käytännön hyöty rakennetun ympäristön toimijoille on  tutkimuksessa tunnistettu olevan kestävän kehityksen arvonluontipotentiaali, joka on mahdollista saavuttaa elinkaarijohtamisen lähestymistavan myötä.fi
dc.format.extent58 + app. 91
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-6722-3 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-6721-6 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20058
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-6722-3
dc.language.isoenen
dc.opnHentilä, Helka-Liisa, Prof., Oulu University, Finland
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Junnila, Seppo; Ristimäki, Miro (2012) Public Demand for Eco-Efficient Concepts in Urban Development. Taylor & Francis Group. International Journal of Strategic Property Management, volume 16, issue 1, pages 21-36. ISSN of journal: 1648-715X. DOI: 10.3846/1648715X.2011.609569
dc.relation.haspart[Publication 2]: Ristimäki, Miro; Säynäjoki, Antti; Heinonen, Jukka; Junnila, Seppo (2013) Combining life cycle costing and life cycle assessment for an analysis of a new residential district energy system design. Elsevier Ltd. Energy, volume 63, pages 168-179. ISSN of journal: 0360-5442. DOI: 10.1016/j.energy.2013.10.030
dc.relation.haspart[Publication 3]: Ristimäki, Miro; Singh, Vishal (2014) Improving Life Cycle Management by employing BIM in Real Estate Management – Case Study. CIB International Conference on Construction in a Changing World, Sri Lanka, May 4-7.2014. ISBN: 978-1-907842-54-2
dc.relation.haspart[Publication 4]: Rajakallio, Karoliina; Ristimäki, Miro; Andelin, Mia; Junnila, Seppo (2015) Business Model Renewal in Context of Integrated Solutions Delivery: A Network Perspective. Submitted to the journal International Journal of Strategic Property Management in January 2015. Submitted after minor revision.
dc.relation.haspart[Publication 5]: Ristimäki, Miro; Junnila, Seppo (2015) Sustainable Urban Development calls for Responsibility through Life Cycle Management. Sustainability 2015, volume 7, issue 9, 12539-12563. ISSN of journal: 2071-1050. DOI: 10.3390/su70912539
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries54/2016
dc.revvan Bueren, Ellen, Prof., Delft University of Technology, Netherlands
dc.revBrunklaus, Birgit, Dr., Systems Analysis SP Technical Research Institute, Sweden
dc.subject.keywordurban developmenten
dc.subject.keywordurban sustainabilityen
dc.subject.keywordlife cycle managementen
dc.subject.keywordsustainabilityen
dc.subject.keywordlife cycle assessmenten
dc.subject.keywordlife cycle thinkingen
dc.subject.keywordkaupunkikehitysfi
dc.subject.keywordkestävä kaupunkifi
dc.subject.keywordelinkaarijohtaminenfi
dc.subject.keywordkestävä kehitysfi
dc.subject.keywordelinkaariarviointifi
dc.subject.keywordelinkaariajattelufi
dc.subject.otherReal estateen
dc.subject.otherRegional planningen
dc.titleExamining Life Cycle Management in Urban Development - Identifying Unexploited Value through a Life Cycle Management Approachen
dc.titleElinkaarijohtamisen tutkiminen kaupunkikehityksessä – hyödyntämättömän arvon tunnistaminen elinkaaren huomioivan lähestymistavan avullafi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2016_04_01_klo_11_45
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526067223.pdf
Size:
3.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format