On suunniteltava ja konstruoitava jäähdytyskoneen kompressori freon 12:ta tai metylikloridia varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1951
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
99 s. + liitt. 13
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation