Eristyksissä - Opiskelijoiden kokemukset opiskelija-asunnoistaan koronapandemian aikana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Vuonna 2020 suomalaiset viettivät poikkeuksellisen paljon aikaa kotona, kun koronapandemian tuomat rajoitukset sulkivat suurimman osan yhteiskunnan palveluista ja julkisista tiloista. Etätyöhön ja etäopiskeluun siirryttiin samalla kuin ravintoloita, kirjastoja ja museoita suljettiin tai niiden toimintaa rajoitettiin. Tämä kandidaatintutkielma tutkii miten pääkaupunkiseudun yliopisto-opiskelijat ovat viihtyneet kotona pandemian aikana. Miten arki, opinnot, ruoanlaitto ja vapaa-ajan vietto sujuu pienen opiskelija-asunnon sisällä? Opiskelija-asuntoja, joita vuokraa esimerkiksi Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätiö sr HOAS tai Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY, pidetään usein tilapäisenä asumismuotona. Asuinhuoneiston minimipinta-ala on Suomessa 20 m2. Opiskelija-asunto saa kuitenkin olla pienempi, jopa 16 m2. Siinä ei myöskään tarvitse olla kunnollista keittiötä, sillä oletetaan, että opiskelijoiden asumisen tarpeet toteutuvat muualla kuin kotona, esimerkiksi opiskelijaravintolassa tai yliopistokampuksella. Miltä tuntuu, kun tämä ei olekaan mahdollista ja koti on ainut paikka, jossa saa viettää aikaa? Onko mahdollista täyttää kaikki asumisen tarpeet 16 neliömetrin opiskelija-asunnossa? Tässä kandidaatintutkielmassa olen lähestynyt tutkimusaihetta sekä kirjallisuustutkielman että teemahaastatteluiden kautta. Haastattelin neljää yliopisto-opiskelijaa pääkaupunkiseudulta, jotka kaikki vuokrasivat opiskelija-asuntoa joko HOASilta tai AYY:ltä. Tarkoituksena oli selvittää, miltä heistä on tuntunut asua opiskelija-asunnossa poikkeuksellisen ajanjakson aikana. Miltä etäopiskelu on tuntunut kotona? Mikä on asunnossa toiminut, mikä ei ja miten he näkevät opiskelija-asuntojen tulevaisuuden? Tämän kandidaatintutkielman johtopäätökset ovat, että opiskelija-asunnon pinta-ala, varustus sekä pohjaratkaisu vaikuttavat siihen, kuinka hyvin kotona on viihtynyt pandemian aikana. Opiskelijat, jotka olivat viihtyneet paremmin kotona, asuivat tilavammassa ja paremmin varustetussa asunnossa kuin he, jotka eivät olleet viihtyneet yhtä paljon kotona koronapandemian aikana. Haastateltavat olivat kokeneet etäopiskelut raskaaksi, sillä opiskelija-asunnossa on harvoin mahdollista jakaa eri tilat opiskelulle ja vapaa-ajalle. Opiskelijat halusivat takaisin yliopistolle opiskelemaan ja toivoivat opiskelija-asuntoihin kunnollisia keittiöitä, säilytystilaa sekä valoisuutta. Kandidaatintutkielma huomauttaa, ettei opiskelija-asumista pidä nähdä tilapäisenä asumismuotona. Opiskelijoilla on oikeus aivan yhtä laadukkaaseen asumiseen kuin muilla – etenkin, jos mahdollinen pandemia toistuu tulevaisuudessa ja joudumme jälleen viettämään kuukausia kotona.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Tervo, Anne
Keywords
opiskelija-asunto, opiskelijat, koronapandemia, pandemia, COVID-19, kodin merkitys, pienet asunnot, pääkaupunkiseutu
Other note
Citation