The potential and limitations of re-using and recycling of construction products from the perspective of circular economy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-09-13
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
74+5
Series
Abstract
This thesis is a study about finding the best solution for construction and demolition waste promoting the views of circular economy. The study was conducted by researching the definitions of circular economy and the relevant legislation concerning this issue. The scope of this thesis is limited mainly to Finnish legislation, but since most of it comes from the EU also this has to be taken into account. This thesis has a case example of Ruukki Construction Sandwich panel. These panels are used to build industrial halls and storages. They consist of two steel sheets connected with adhesive to isolative mineral wool core. The main question was to find out first what can be done with the panels after their initial life, and what is allowed to be done in terms of legislation. The research was done as a literature review, studying both EU and Finnish legislation, conducting interviews and plant visits. With gathered information a comprehensive overview was done for all the rules set for re-using and recycling of construction and demolition waste. These two possibilities presented in the EU waste hierarchy are the options that will promote the model of circular economy the most. The analysis shows that the best option purely from the view of circular economy would be re-using most of the products within the limits set by available resources. If re-using is not possible the second option would be recycling the material. In large scale the limitations for re-using may cause that recycling of material is the most viable option.

Diplomityössä selvitettiin kiertotalouden malliin parhaiten sopivaa ratkaisua rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn. Arviointi suoritettiin tutkimalla ensin kiertotalouden määritelmiä sekä aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä. Näkökulma rajattiin pääasiassa Suomeen, mutta koska suuri osa lainsäädännöstämme tulee EU:n tasolta, on myös tämä näkökulma otettava huomioon. Työssä käytettiin Case-esimerkkinä Ruukki Constructionin Sandwich-paneelia. Paneeli koostuu kahdesta teräslevystä, jotka ovat liimattuina eristeenä käytettävään mineraalivillaan. Kantavana kysymyksenä oli selvittää, mitä paneeleilla voi tehdä niiden ensimmäisen käytön jälkeen niiden teknisten ominaisuuksien puolesta ja vastaavasti, mitä lain puitteissa niillä on sallittua tehdä. Tutkimustyötä suoritettiin muun muassa kirjallisuustyönä, lainsäädäntöä tutkimalla, laitosvierailujen sekä haastattelujen muodossa. Saatujen tietojen perusteella muodostettiin kuva kaikista niistä säännöistä, jotka liittyvät joko käytetyn rakennusmateriaalin kierrättämiseen tai sen uudelleenkäyttöön. Nämä EU:n jätehierarkiassa esitettyä kaksi vaihtoehtoa sopivat parhaiten kiertotalouden asettamiin tavoitteisiin. Lopulta päädyttiin siihen, että paras ratkaisu olisi uudelleenkäyttää mahdollisimman paljon tuotteita sellaisenaan prosessiin tarvittavien resurssien antamissa rajoissa. Mikäli uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, materiaalin kierrätys on toiseksi paras vaihtoehto. Suuressa mittakaavassa uudelleenkäytön lainsäädännöstä johtuvat rajoitukset aiheuttavat sen, että materiaalin kierrätys voi olla kannattavin tapa.
Description
Supervisor
Serna, Rodrigo
Thesis advisor
Pajunen, Nani
Keywords
circular economy, construction and demolition waste, recycling, re-using
Other note
Citation