Kaasutuksissa esiintyvien haitallisten aineitten (muurahaishapon, etikkahapon ja furfuraalien) vaikutus viskoosiselluloosan valmistukseen ja viskoosin suotautuvuuteen (kuusi + koivu)

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58 s. + liitt. 26
Series
Description
Supervisor
Murto, Jaakko
Keywords
Other note
Citation