Silmänseurantalaitteiden ja kuvantavien luminanssimittareiden yhdistäminen tievalaistustutkimuksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-12-16
Department
Major/Subject
Henkilökohtainen sivuaine (Valaistus)
Mcode
S9002
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
34 + 19
Series
Abstract
Tässä diplomityössä selvitetään sopivaa mittauslaitteistoa valaistujen yöliikenneolosuhteiden mittaamiseen. Laitteiston tarkoitus on kerätä synkronisoitavissa ja yhdistettävissä olevaa tietoa luminanssista ja koehenkilön katseen kohdistumisesta suhteessa ympäröivään tilaan. Mittauslaitteiden pääasiallinen toimintaympäristö on öisen liikennevalaistuksen mittaustilanne. Sopiva laitteisto etsitään arvioimalla ja vertailemalla markkinoilta löytyviä silmänseurantamittalaitteita ja kuvantavia luminanssimittareita. Alustava malli korkean näytteenottotaajuuden kuvantavasta luminanssimittarista esitellään. Luodaan myös ohjelma, joka pystyy yhdistämään silmänseurantatietoa luminanssitietoon. Myös mahdollisuutta yhdistää tätä informaatiota liikkuvasti kuvattuihin ympäristömalleihin pohditaan tässä diplomityössä.

In this thesis an optimal experiment equipment to study night-time driving conditions is examined and clarified. The equipment should be able to gather information about luminance, subject's eye fixation and surrounding environment. The data gathered should be integratable and synchronizable. The main operative environment for the measurement system will be night-time traffic lighting measurement. The optimal set of devices is examined by evaluating and comparing different eye tracking devices and imaging luminance photometers on the market. Also an initiative design for imaging luminance photometer with high sample rate is introduced. A rudimentary software for eye tracking data and luminance data integration is created. A possibility to integrate this data to mobile mapped environment models is discussed.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Puolakka, Marjukka
Keywords
lighting, valaistus, outdoor lighting, eye tracking, imaging luminance photometry, ulkovalaistus, silmänseurantalaitteet, kuvantavat luminanssimittarit
Other note
Citation