Palautusilman käytön vaikutus työntekijöiden viihtyvyyteen toimistorakennuksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
92 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Majanen, Antti
Keywords
Other note
Citation