Exploitation of the car brake in the traction sheave elevator

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
110+5
Series
Abstract
Tässä työssä tutkitaan uuden jarruteknologian, korijarrun, soveltamista vetopyörähississä. Työn tavoitteena on kartoittaa korijarruteknologian hyödyntämisen tarpeet ja mahdollisuudet yrityksen tuotteissa sekä kehittää tarpeisiin vastaava konsepti korijarrusta. Työssä toteutettiin teknologian tarvekartoitus haastattelemalla yrityksen sisällä eri osastojen asiantuntijoita ja yrityksen ulkopuolisia rakennusalan asiantuntijoita, sekä tutustumalla alan julkaisuihin. Tarvekartoituksen tuloksena löydettiin seitsemän erityyppistä tarvetta, joihin korijarruteknologialla olisi mahdollista vastata. Tärkein yksittäinen tarve oli korin lukitseminen johteisiin lastauksen ajaksi köysien joustoista aiheutuvien ongelmien poistamiseksi. Olemassa olevaa korijarruteknologiaa kartoitettiin tutkimalla kilpailijoiden ratkaisuja ja patentteja sekä muiden teollisuusalojen samankaltaisia ratkaisuja. Ajoneuvojen jarruista sekä teollisuuden hätäjarruista löydettiin korijarruteknologiaa vastaavia rakenteita. Työn tuloksena kehitettiin konsepti hydraulitoimisesta korijarrusta, joka korvaa hissin tarraimen ja toimii lisäksi korin johteisiin kiinnittävänä jarruna lastauksen ajan. Lisäksi konseptin mukaista korijarrua voidaan käyttää jarrutukseen myös muiden esille tulleiden tarpeiden toteuttamiseksi. Konseptia verrattiin muihin korijarrun toteuttamisperiaatteisiin, ja se todettiin ennalta määrättyjen kriteerien perusteella parhaaksi ratkaisuksi.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Pelto-Huikko, Raimo
Keywords
car brake, korijarru, emergency brake, hätäjarru, rail brake, johdejarru, safety gear, tarrain, hydraulic brake, hydraulitoiminen jarru
Other note
Citation