Open pit optimisation of the Sola talc deposit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Mak-32
Degree programme
Language
en
Pages
52 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Kankkunen, Jouni
Keywords
geological interpretation, geologinen tulkinta, block model, lohkomalli, Inverse Distance calculation, Inverse Distance -laskenta, open pit planning, avolouhossuunnittelu, Environment impact Assesment, ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Other note
Citation