Online Service Delivery in Healthcare

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorDas, Amar
dc.contributor.authorIlvonen, Karita
dc.contributor.departmentTuotantotalouden osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLillrank, Paul
dc.date.accessioned2021-04-14T21:23:20Z
dc.date.available2021-04-14T21:23:20Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractTerveydenhuolto muuttuu potilaskeskeisemmäksi. Samalla kun sähköiset potilaskertomukset palvelevat tuottajien informaatiotarpeita, potilailla ei ole ollut vastaavaa pääsyä oman hoitonsa yksityiskohtiin. Online potilaskertomukset palvelevat tätä tarkoitusta tarjoamalla potilaille tietoa terveydenhuollostaan ja mahdollisuuden rekisteröidä kotona mitattuja arvoja. Online potilaskertomukset ovat motivoineet potilaita ottamaan aktiivisemman otteen terveydenhuoltoonsa. Verkkopalveluihin kytketyllä viestinnällä potilaan ja lääkärin välillä on potentiaali korvata vastaanottokäyntejä ja siten parantaa palveluntuottajan toiminnan tehokkuutta. Tämä tutkimus pyrkii ymmärtämään online potilaskertomuksia ja potilas-lääkäri viestintää ilmiönä sekä niiden vaikutusta palveluntuottajan prosesseihin. Tutkimuksella on kolme tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on käsitteellistää ja ymmärtää online palveluntuotantoa kirjallisuuskatsauksen keinoin. Toinen tavoite on soveltaa tuotantotaloutta online lääkäri-potilasviestinnän tehokkuuden analysointiin. Kolmas tavoite on käyttää tuotantotalouden näkökulmaa case yrityksen, Palo Alto Medical Foundationin, toiminnan analysointiin. Tämä potilaskertomusdataan pohjautuva analyysi tarkastelee diabetes potilaiden hoitoprosesseja ja viesti-intervention vaikutusta niihin. Toisessa empiirisessä osiossa käytetään survey tutkimusta lääkäreiden näkemysten analysointiin - tavoitteena on ymmärtää millaisia vaikutuksia lääkärit näkevät viestintä interventiolla olevan heidän työprosesseihinsa ja resurssinkulutukseensa.fi
dc.format.extent100 s. + liitt. 3
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/106578
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202104155868
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordhealthcare service deliveryen
dc.subject.keywordterveydenhuollon palvelutuotantofi
dc.subject.keywordremote patient managementen
dc.subject.keywordetähoitofi
dc.subject.keywordpatient health recordsen
dc.subject.keywordonline palvelutfi
dc.subject.keywordpatient-physician messagingen
dc.subject.keywordpotilaan terveyskertomusfi
dc.subject.keywordonline service deliveryen
dc.subject.keywordpotilas-lääkäriviestintäfi
dc.subject.keywordquality of careen
dc.subject.keywordhoidon laatufi
dc.titleOnline Service Delivery in Healthcareen
dc.type.okmG3 Lisensiaatintutkimus
dc.type.ontasotLicentiate thesisen
dc.type.ontasotLisensiaatintyöfi
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_87914
local.aalto.idinssi33241
local.aalto.openaccessno
Files