A data sharing framework for mobile devices

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
61+7
Series
Abstract
Nykyaikaiset älypuhelimet mahdollistavat käyttäjilleen monenlaisen tiedon välityksen. Tämänhetkisillä älypuhelinsovelluksilla, joita käytetään tiedon esittämiseen ja hallintaan, on vain rajatut toiminteet tiedon tuomiselle käyttäjälle. Tavallisesti tietoa haetaan vain käyttäjän aloitteesta ja tiedonsiirrossa käytetään mobiiliverkon operaattorin maksullisia palveluja. Tämä heikentää sovellusten käytettävyyttä ja haluttavuutta, mutta on kuitenkin kustannustehokasta, sillä älykkäitä, monikanavaisia tiedonsiirtoratkaisuja on hankala kehittää. Tämä diplomityö käsittelee konseptia yleisestä, laajennettavasta tiedonjakoalustasta langattomille laitteille. Alusta tarjoaa sovelluksille toimintoja kuten automaattiset päivitykset ja tiedon jakeluun vertaisverkkojen avulla. Alusta on suunniteltu käytettäväksi mahdollisimman pienillä muutoksilla olemassa oleviin sovelluksiin. Työssä esitellään myös Symbian-pohjainen prototyyppitoteutus alustalle. Konseptia tarkistellaan tutkimalla ratkaisuja samankaltaisiin ongelmiin perinteisissä tietoverkoissa ja analysoimalla näiden ratkaisujen soveltuvuutta mobiiliympäristöihin. Tämän tutkimuksen avulla luodaan vaatimukset mobiiliympäristössä toimivalle tiedonjakoalustalle. Tämän jälkeen esitellään alustan prototyyppitoteutus. Prototyypin avulla suoritettu lyhyt käyttäjätutkimus konseptin käytettävyydestä esitetään lopuksi. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen että oikein toteutettuna ja laajassa käytössä, tämänkaltainen alusta voisi parantaa älypuhelimien käytettävyyttä tietyissä yhteyksissä.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Heinonen, Jukka
Keywords
mobile, älypuhelin, smartphone, bloetooth, framework, synkronointi, peer-to-peer, hajautettu tiedostonjärjestelmä, bluetooth, symbian, synchronization, distributed file system, symbian
Other note
Citation