Lifecycle of mobile phones

Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-08-20
Department
Major/Subject
Sustainable Metals Processing
Mcode
CHEM3026
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
en
Pages
68 + 5
Series
Abstract
The number of mobile phones has grown rapidly since their introduction to the general public in the 1990’s. The sheer number of devices has led to concerns over environmental effects of the industry and the lifecycle and waste management practiced today. Even though in Finland, the market mainly studied in the thesis, the devices seldomly end up in landfills the end of life treatment is far from perfect. The major concerns are the poor collection rate of devices and the heterogeneity of the waste collected. Also, the relatively low lifespan of the devices is seen as a problem. The prime incentives for the actions among the stakeholders involved in the mobile phone lifecycle are economical. Consumers can be incentivized to return their devices by monetary compensation and the re-use of the devices can be promoted by economical benefits for both the consumer and the refurbishing company. All in all, re-use is seen as the most effective solution to minimize the environmental impact of the industry and the future actions should aim to encourage re-use and so prolong the lifespan of the devices.

Matkapuhelimien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti sitten niiden lanseerauksen 1990-luvulla. Laitteiden valtava määrä on herättänyt myös huolta niiden aiheuttamasta ympäristöongelmista ja nykyisistä jätteen hallinta tavoista. Vaikka Suomessa, markkina-alue johon työ pääsääntöisesti keskittyy, laitteet harvoin päätyvät kaatopaikalle, on jätteen käsittelyssä paljon parantamisen varaa. Suurimmat huolet aiheuttavat matala puhelinten keräysaste ja jätteen heterogeenisyyden tuomat ongelmat. Myös tuotteiden verrattain alhainen käyttöikä nousee esille ongelmana. Suurimmat motivaattorit puhelimen elinkaareen vaikuttaville asianomaisille ovat rahallisia. Kuluttajia pystytään motivoimaan aktiivisempaan kierrättämiseen rahallisilla palkkioilla ja rahallinen hyöty motivoi myös huollettuja ja käytettyjä laitteita myyviä yrityksiä kuin myös kuluttajiakin suosimaan puhelinten uusiokäyttöä. Puhelinten uudelleenkäyttöön onkin syytä keskittyä, sillä tämä on todettu vähentävän eniten matkapuhelimista johtuvaa materiaalin kulutusta ja ympäristöhaittoja.
Description
Supervisor
Serna, Rodrigo
Thesis advisor
Weithz, Theodor
Keywords
mobile devices, mobile phone lifecycle, mobile phone re-use, WEEE
Other note
Citation