LED-käyttöisten rullausopastekylttien mittausmenetelmät ja evaluointi lentoliikenneympäristössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
72 + 8
Series
Abstract
Lentokenttävalaistuksella tarkoitetaan valaisimia ja valaistuja rullausopastekylttejä, joiden avulla lentäjälle välitetään informaatio kiitotien ja sen osien sijainnista, sekä oikeasta lähestymiskulmasta ja –suunnasta. Lentokenttävalaistukseen kuuluu myös asematasojen valaistus sekä ohjaus- ja tunnistusvalot. Finavia on siirtymässä kohti uuden sukupolven lentokenttävalaistusta. Vanhat halogeenilamput- ja valaisimet on tarkoitus vaihtaa uusiin LED-käyttöisiin vaihtoehtoihin. Tässä työssä on selvitetty mittausmenetelmiä ja laadullisia vaatimuksia parhaan LED-valonlähteillä toimivan rullausopastekyltin valitsemiseksi Helsinki-Vantaan lentoaseman uudishankintoihin. Lisäksi on suoritettu sekä valaistus- että sähköteknisiä mittauksia testisarjaan kuuluville rullausopastekylteille ja annettu suositus testisarjan parhaasta kylttimallista. Tutkimuksen perusteella kylttimallien välillä on merkittäviä eroja. Huomattavan moni testisarjan kylttimalleista ei täytä kansainvälisiä minimistandardeja etupinnan keskimääräisen luminanssin osalta. Tuloksien perusteella pystyttiin antamaan suositus parhaasta kylttimallista Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Airfield lighting consists of lights and internally illuminated taxiway guidance signs, which are used to inform locations of a runway and its parts, as well as the correct approach angle and direction to the pilot. Finavia is moving toward a new generation of airfield lighting. Old halogen lamps are to be replaced with all-new LED-powered alternatives. The objective of this master’s thesis is to find methods of measurement and qualitative criteria to be able to select the best LED taxiway guidance sign to Helsinki-Vantaa Airport. In addition, a set of electrical and illumination measurements has been executed. According to the results, there are significant differences between the signs. A number of tested taxiway guidance signs does not meet the minimum standards. The final results showed that it was possible to make a recommendation as the best sign model to Helsinki Airport.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Moisio, Oskari
Keywords
lentokenttävalaistus, LED, rullausopastekyltti, luminanssi, värikoordinaatit, Helsinki-Vantaan lentoasema
Other note
Citation