Uusi vernakulaari – sekä sen paikka arkkitehtuurin, kansanrakentamisen ja kaupunkiaktivismin välimaastossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Uusi vernakulaari on nimiehdotus modernille kansanrakentamiselle. Ilmiössä ammatillisesti rakennusalan ulkopuoliset ihmiset päättävät rakentaa tarkoituksenaan saada aikaan solidaarista, yhteisöllistä ja avointa tilaa. Toiminnan taustalla vaikuttaa vahvasti oma-aloitteisuus, aatteellisuus ja muutoshalu. Ilmiö täydentää arkkitehtikunnan suunnittelutyötä toimimalla joustavasti rakenteiden ulkopuolelta tarjoten ehdotuksia muutoksesta tai kyseenalaistuksia vallitseville normeille. Kandidaatintutkielman esimerkkikohteena on Helsingin Sompasaaressa sijaitseva Sompasauna. Uutta vernakulaaria tarkastellaan suhteessa arkkitehtuuriin, kansanrakentamiseen ja kaupunkiaktivismiin. Lähteinä ovat Kaj Nymanin ja Le Corbusierin arkkitehtuuriteoriat, sekä Bernard Rudofkyn, Mirja Lievosen ja Heikki Kukkosen kansanrakentamisesta kertovat tekstit.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Kivimäki, Sari
Keywords
sompasauna, uusi vernakulaari, arkkitehtuurin teoria, kansanrakentaminen, kaupunkiaktivismi
Other note
Citation