A Presence Service for Ubiquitous Computing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset|Tietokoneverkot
Mcode
Tik-109|Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
82+
Series
Abstract
Käyttäjätutkimus antaa viitteitä, että ihmisten jokapäiväisessä elämässä on lukuisia tilanteita, joissa he eivät ole tietoisia toistensa tilanteista (Kankainen et al., 2001). Joskus olisi hyödyllistä, jos ihmiset tietäisivät enemmän toistensa tilanteista. Tämä voisi johtaa yhteiseen toimintaan, kun ihmiset huomaisivat jotakin kiinnostavaa tapahtuvan heidän senhetkisen ympäristönsä ulkopuolella. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia miten viestintäpalvelu voisi jakaa tietoa ihmisten tilanteista. Ongelma tämän tyyppisessä palvelussa on se, että joka kerta kun jonkin ihmisen tilanne muuttuu, toisten ihmisten pitäisi vastaanottaa tästä aiheutuva tilannetiedon päivitys. Tästä seuraisi suuri määrä lähetettävää tietoa, jota ei voisi kokonaisuudessaan tuoda käyttäjän tietoisuuteen, sillä se olisi häiritsevää. Sen sijaan, ihmisille lähetetään tietoa vain tilanteista, joissa vastaanottajan odotetaan olevan läsnä. Tämän tyyppinen toiminta auttaisi ihmisiä olemaan läsnä tapahtumissa, joihin heidän on todennäköistä osallistua. Tämä tutkimus noudattaa konstruktiivisen tutkimuksen periaatteita. Kirjallisuustutkimus tarkastelee tulevaisuuden tietojenkäsittely-ympäristön kykyä tarjota tilannetietoa ihmisistä. Nämä kyvyt ovat otettu huomioon suunniteltaessa palvelua. Itse palveluprototyyppi on toteutettu käyttäen tunnettuja algoritmeja, ja täten sillä on yhteys aikaisempaan tutkimustyöhön. Lopuksi, konstruktion toiminnallisuus on arvioitu käyttäen simulointiympäristöä, joka on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen. Konstruoidun palvelun hyväksyttävyys on arvioitu käyttäen Nielsenin (1993) viitekehysmallia. Tulokset osoittavat, että palvelu pystyy melko hyvin tunnistamaan ne tilanteet, joissa ihmisen odotetaan olevan läsnä, ja kertomaan ihmisille näistä tilanteista. Tulokset osoittavat, että palvelua voidaan käyttää sekä muistuttamaan että tiedottamaan ihmisiä tilanteista, joihin he haluaisivat ottaa osaa.
Description
Supervisor
Mäntylä, Martti
Thesis advisor
Mäntylä, Martti
Keywords
context-aware, kontekstiherkkä, context information, kontekstitieto, presence service, presence service, ubiquitous computing, ubiquitous computing, adaptive learning, koneoppiminen, unsupervised learning, ohjaamaton oppiminen, k-means clustering, k-means klusterointi, finite mixture model, äärellinen sekajakaumamalli
Other note
Citation