Varastointitavan vaikutus laivahyttien sisäverhousmateriaaleihin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Kanerva, Pekka
Thesis advisor
Bergman, Jukka
Laakkonen, Harri
Keywords
Other note
Citation