Utför en jämförande undersökning mellan batteri och magnettändningsmetoderna, samt utsträck om möjligt undersökningen även till gnistans effekt vid variabelt varvantal och konstanta tändningsförhållanden

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
44
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation