Database Correlation Method for Multi-System Location

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset|Tietokoneverkot
Mcode
T-109|T-110
Degree programme
Language
en
Pages
78
Series
Abstract
Matkapuhelinpaikannuksen tulevaisuus näyttää valoisalta siitä huolimatta, että markkinoiden kasvuvauhti alalla ei ole vastannut muutaman vuoden takaisia ennustuksia. Erilaiset sovelluskohteet kaveripaikannuspalvelusta kulkuneuvojen navigointijärjestelmiin asettavat toisistaan poikkeavia suoritusvaatimuksia käytettävälle paikannustekniikalle. Yksi tärkeimmistä paikannustekniikoiden suorituskyvyn mittareista on paikannustarkkuus. Satelliittipaikannusjärjestelmien tarkkuus on huomattavasti parempaa luokkaa verrattuna solukkoverkkoon perustuvien menetelmien paikannustarkkuuteen. Lähitulevaisuudessa tämän eron odotetaan edelleen vain kasvavan satelliittipaikannuksen hyväksi verkkoavusteisen satelliittipaikannuksen (A-GPS) ja Galileo satelliittijärjestelmän myötä. Tästä huolimatta solukkoverkkoihin perustuvien paikannusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto on perusteltua, koska satelliittipaikannuksen käyttöönoton mahdollistavien päätelaitteiden yleistyminen saattaa kestää vielä useita vuosia ja toisaalta satelliittipaikannuskaan ei sovellu kaikkiin ympäristöihin. Tämän työn tarkoituksena on tutkia ja parantaa VTT:llä aiemmin kehitettyä tietokantakorrelaatioon perustuvaa verkkopaikannusmenetelmää. Parannuksiin kuuluu muutos sakkokertoimen laskennassa, paikannusdatan hyödyntäminen samanaikaisesti useista verkoista, sekä jälkikäsittelymenetelmät sisältäen Kalman suodattimen ja Map-Matching -algorithmin. Teoriaosa sisältää yleiskatsauksen matkapuhelinpaikannukseen, tietokantakorrelaatioon liittyvien aiempien tutkimustulosten sekä paikannustulosten jälkikäsittelyyn liittyvän teorian esittelyn. Toteutetut algoritmit evaluoidaan kenttämittauksien avulla kerätyn datan avulla. Mittauksia tehtiin kaupallisessa käytössä olevissa GSM- ja UMTS- verkoista, sekä WLAN-sisäverkossa. Suoritetut paikannuskokeilut osoittavat, että toteutettujen parannusten jälkeen tietokantakorrelaatiomenetelmän paikannustarkkuus on varsin riittävä monessa sovelluksessa.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Nousiainen, Sami
Keywords
mobile positioning, matkapuhelinpaikannus, database correlation, tietokantakorrelaatio, indoor positioning, sisätilapaikannus, Kalman filter, Kalman suodatin, Map-Matching, Map-Matching
Other note
Citation