Tutkimus työnluokitusjärjestelmistä ja sellaisen käyttöön vaikuttavista tekijöistä metalliteollisuudessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Description
Supervisor
Oksala, Ohto
Keywords
Other note
Citation