Kiinteän ja jauheisen volframidioksidin vetypelkistyksen kinetiikasta ja morfologiasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 81 s. + liitt. 19
Series
Description
Supervisor
Tikkanen, M. H.
Thesis advisor
Taskinen, Pekka
Keywords
Other note
Citation