Johdon oppimisen kriteeristö : menetelmä oppimisen itseanalyysiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Licentiate thesis
Date
2002
Department
Major/Subject
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
144 sivua
Series
Description
Keywords
Other note
MMS ID
995656014406526 | Availability info (Aalto-Primo)
Citation