Simulation of Driver Behaviour Influence on Fuel Consumption

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Auto- ja työkonetekniikka
Mcode
Kon-16
Degree programme
Language
en
Pages
94 s. + liitt. 5
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen päätarkoitus oli tutkia ajotavan vaikutusta polttoaineen kulutukseen simuloimalla raskaita ajoneuvoja ADVISORilIa, ajoneuvon simulointiohjelmalla. Kehitettyjä kuljettajan malleja tutkittiin kirjallisuusselvityksellä ja ajotavan vaikutusta polttoaineen kulutukseen arvioitiin kahden erillisen sitä kuvaavan tapauksen avulla. Ensimmäisessä tapauksessa simulointiohjelmaan kehitettiin vaihteenvaihdon käyttäytymismalli. Samalla arvioitiin myös simulointiohjelman soveltuvuutta hallita todellisen kuljettajan vaihteenvaihtokäyttäytymistä. Toisessa tapauksessa kahden kaupunkibussilinjan ajosyklit analysoitiin ja kehitettiin prototyyppi aktiivisesta opastuslaitteesta. Kuljettajan vaihteenvaihtamiskäyttäytymisen vaikutus polttoaineen kulutukseen arvioitiin simuloimalla kolmea raskaan ajoneuvon mallia erilaisilla vaihteenvaihtologiikoilla. Ajosyklin analyysi koostui mitatun ajotiedon analyysistä ja optimaalisen ajosyklin luomisesta kahdelle kaupunkibussilinjalle. Opastuslaitteen toimintaparametrien määrittämiseen ja laitteen toimintatavan kuvaamiseen opastuslaitetta simuloitiin MATLAB-ympäristössä. Opastuslaitteen prototyyppi rakennettiin simulointitulosten pohjalta ja laitetta testattiin alustavasti kaupunkibussilla. Simuloinnit osoittivat, että kuljettajan vaihteenvaihtokäyttäytymisellä on tietty vaikutus polttoaineen kulutukseen ja se on vahvasti sidoksissa ajotilanteeseen. Simulointitulokset myös todistivat, että ADVISORilla voidaan hallita manuaalivaihteista raskaan ajoneuvon mallia todellisen kuljettajan vaihteenvaihtotavan mukaisesti. Ajosyklin analyysi ja simuloinnit tyypillisellä kaupunkibussilla osoittivat huomattavan polttoaineen säästömahdollisuuden kaupunki-bussin ajossa. Alustavissa testeissä opastuslaitteen prototyyppi tuotti onnistuneesti ajo-ohjeita testikuljettajalle.
Description
Supervisor
Juhala, Matti
Thesis advisor
Kaijalainen, Osku
Keywords
fuel consumption, polttoaineen kulutus, driver modelling, kuljettajan mallinnus, guidance device, ajo-opastin, drive cycle analysis, ajosyklin analyysi
Other note
Citation