Laajamittaisen tuulivoimatuotannon tilastollinen analyysi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-03-31
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
72 + 8
Series
Abstract
Tuulituotannon määrä kasvaa jatkuvasti monissa maissa, ja täten lisääntyneen tuulituotannon vaikutukset sähköjärjestelmään tulevat yhä merkittävämmiksi. Tässä diplomityössä kehitettiin kaksi aikasarjamallia, VAR-malli aikariippuvalla leikkaustermillä muunnetulle datalle ja ARC-malli muunnetulle datalle. Malleja voidaan käyttää Monte Carlo -simulaatioissa sellaisten tilanteiden todennäköisyyksien määrittämiseen, missä esiintyy erittäin suuria tai matalia tuulennopeuksia samanaikaisesti monissa eri kohteissa. Mallien käyttökelpoisuutta arvioidaan kahdenlaisissa tilanteissa, sellaisissa joissa mallinnetaan olemassa olevia kohteita joista on mittausdataa, ja sellaisissa, joissa mallinnetaan uusia kohteita joista ei ole lainkaan mittausdataa. Esitetyt mallit todennetaan vertaamalla niiden antamia simulaatiotuloksia 21:een mittauskohteeseen Suomesta. Lisäksi esitellään esimerkkitilanteita mallien eri sovellusmahdollisuuksista.

The amount of wind power generation is increasing in many countries and therefore, the effects of wind power on the electric power system are becoming more and more important. Two time series models are developed in this thesis, the transformed VAR model with time-dependent intercept term and the transformed ARC model. The models can be used in Monte Carlo simulations to determine the risk of very high or low wind speeds occurring contemporaneously in several locations. The feasibility of the models is evaluated for existing measured locations and new non-measured locations. The models are verified against 21 measurement locations from Finland. In addition, example scenarios of the applications of the models are presented.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Koivisto, Matti
Matilainen, Jussi
Keywords
copula, Monte Carlo simulation, vector autoregressive model, Weibull distribution, wind speed, wind power, autoregressiivinen malli, kopula, Monte Carlo -simulaatio, tuulen nopeus, tuulivoima, Weibull-jakauma
Other note
Citation