Yhtenäinen tiedonsiirtorajapinta sovellusohjelmien hajauttamiseksi asiakas-palvelumallissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
134
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Kahila, Ari
Keywords
asiakas-palvelumalli, hajautus, prosessien välinen kommunikointi (IPC), tiedonvälitys, tietokoneverkot, UNIX, VAX/VMS
Other note
Citation